Osvrt na tržište za 15.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas velika ponuda operativnih količina sojine sačme u ponudi. Sojina sačma u Šidu i u Somboru nudila se po ceni od 42,6 din/kg+PDV. Sojina sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 42,6-43 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Vrbasu i dalje nudi po ceni od 43 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se u ponudi mogla naći i sojina sačma u Velikom Gradištu i to po ceni od 42,2 din/kg+PDV. Danas nismo imali prijavljenih realizacija za sojinu sačmu.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Šidu i Vrbasu i to po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Suncokretova salama u Somboru i u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 25 din/kg+PDV.

STOKA 

Na samom početku nedelje su farmski tovljenici dostigli cenu od 160 din/kg+PDV u trgovanju, a ponude su išle i do 165 din/kg+PDV. Tovljenici sa mini farmi su se nudili po cenama od 145-150 din/kg+PDv, a oni iz otkupa po ceni od 135 din/kg+PDV. 

Jagnjad su se nudila po ceni od 280 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 210 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 260 din/kg+PDV. Krave za klanje su se nudile po cenama 110-140 din/kg+PDV.