Osvrt na nedelju iza nas 19.03.-23.03.2018. - stoka

Preko sistema poljoprivrednih informacija Info tim Logistika, beleženo je trgovanje 56kom farmskih prasadi po ceni od 296.3din/kg+PDV. Prijavljena trgovanja sa terena za Severnu Bačku za farmske tovljenike je 153din/kg+PDV, dok se u Šumadijskom okrugu rešavaju po 160din/kg+PDV. Za Podunavski okrug prijavljena trgovanja su u rasponu od 150-155din/kg+PDV za farmske tovljenike, dok se svinje mini farma u Sremu rešavaju po ceni od 150din/kg sa uračunatim PDV-om. Tovne svinje iz kategorije otkupa u Rasinskom okrugu se trguju u rasponu cena od 130-140din/kg+PDV, dok se prasad iz otkupa za isti okrug prodaju po ceni od 240-280din/kg sa uračunatim PDV-om. U Severnoj Bačkoj prijavljena trgovanja sa terena za farmsku prasad se kreću u rasponu od 280-290din/kg+PDV. Izvozna cena prasadi muških za Crnu Goru je 2.40e/kg, odnosno 280din/kg. Što se krupne stoke tiče, prijavljena trgovanja za bikove simentalce u Sremu je 2.2e/kg. Klanica iz Srema plaća bikove simentalce po ceni od 2.15e/kg na odloženo 30 dana, dok farmske tovljenike plaća 155din/kg sa uračunatim PDV-om na odloženo 45dana. U Kolubarskom okrugu, klanice plaćaju 210-215din/kg za holštajne, a farmske svinje 150din/kg+PDV.