Osvrt na tržište 28.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali u ponudi sačmu u Obrenovcu, bez izražene cene, cena u Obrenovcu kreće se tokom ove nedelje uz dogovor oko cene 43,5 din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV.  Nemamo prijavljenih realizacija za danas, cele nedelje nemamo konkretnih potražnji za ovom robom, uglavnom se samo prodavci raspituju po kojoj ceni se radi sačma i nudi za ovu nedelju.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu sačmu u Zrenjaninu po ceni 22,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Novoj Crnji danas nudila po ceni od 23 din/kg+PDV. Mala ponuda sačme zastupljena je tokom cele nedelje, ali kako ni tražnji za ovom komponentom nije bilo, cena suncokretove sačme nije beležila porast.

STOKA 

Danas smo u ponudi imali tovne svinje farmske po ceni od 135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po 130 din/kg+PDV. Kada su prasad u pitanju, krenula je nabavka jačim tempom, pa nam ostaje da vidimo da li će i koliko to uticati na cenu do kraja nedelje.