Osvrt na tržište 30.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo malu ponudu sojine sačme. Operativne robe u Obrenovcu nema i kako saznajemo u fabrici neće biti do petka kada očekujemo prve operativne količine iz nove prerade. Sojina sačma u Bečeju i Šidu danas se nudila po ceni od 43 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Slab odaziv ponuđača danas, rezultovao je vrlo malom ponudom operativnih količina suncokretove sačme. U ponudi danas beležimo suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 20,3-20,5 din/kg+PDV, kao i operativne količine suncokretove sačme u Šidu bez izražene cene.

STOKA

Prasad sa farme su se danas nudila po ceni od 340 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 220 din/kg+PDV. Tovljenici iz otkupa su se nudili po ceni od 150 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 180 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 215-224 din/kg+PDV. 

Ovce za klanje su se nudile po ceni od 120 din/kg+PDV, a jagnjad po ceni od 245 din/kg+PDV.