Osvrt na tržište za 01.03.2018. - dalji pad cene kukuruza

KUKURUZ Nema velikih promena u ceni i dalje trgovanje po 15.4din/kg+PDV+.Danas je manja ponuda i zbog vremena, ali možda i zbog toga što se možda očekuje bolja cena.Imamo veću tražnju u odnosu na predhodnih par dana. PŠENICA I dalje nema trgovanja,ponuda takođe nije na zavidnom nivou, a nema ni promena cena. SOJA ZRNO Kao i tokom cele nedelje, ponudjene cene su u rasponu od 45.3-45.5.din/kg+PDV, što nam govori da nema promena u ponudi i potražnji i ceni. Slabije trgovanje je prisutno kod većine roba, pa tako i soje. Na terenu prijavljeno trgovanje soje zrna po ceni od 45din/kg+PDV. JEČAM Kada je ječam u pitanju, promena nema. Stabila ponuda i potražnja i cena. Ponuđena cena ječma je 17.5din/kg+PDV. SAČME Danas sojina sačma u ponudi Vrbas po ceni od 48din/kg+PDV, indijska sojina sačma po ceni od 47.5-48din/kg+PDV. Suncokretova sačma u ponudi po ceni od 16din/kg+PDV, danas je bila i realizacija po toj ceni. U toku dana došlo je do promene zvanične cene suncokretove sačme u Dijamantu po ceni od 17din/kg+PDV. STOKA Prijavljena trgovanja sa terena u Zapadnoj Bačkoj za farmske tovljenike 150-155din/kg+PDV. U Sremu se farmska prasad trguju po 300din/kg+PDV. Od ponedeljka se čekaju novi ugovori za BIH za izvoz jagnjadi. UREDBE, ZAKONI I PROPISI Od danas je počeo rok za podnošnje Zahteva radi ostvarivanja prava na osnovu primarne biljnje proizvodnje. Rok za podnošenje zahteva traje do 30.04.2018. godine.