Osvrt na tržište za 01.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Bez promena kada je dinamika ponude sojine sačme u pitanju. Ponuda sojine sačme i dalje je veća u odnosu na potražnju, čini se da tim trendom započinjemo i ovu nedelju. Sojina sačma oglašavala se po ponuđenoj ceni od 64-64,5 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina beležimo u Bečju, Obrenovcu, somboru, Šidu i Zrenjaninu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se oglašavala u rasponu ponuđenih cena od 34-34,5 din/kg+PDV. Kao i tokom prethodnog perioda, beležimo veće interesovanje kada je ponuda i prodaja ove komponente u pitanju, dok kupci nabavke odlažu kažu dok cena ne padne ispod 34 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina danas beležimo u Novoj Crnji, Šidu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu.

STOKA
Za danas je bilo interesantno da se isprati dalji rast cene za tovljenike i povećana potražnja od strane kupaca. Koliko smo upratili na terenu su se pregovori završavali na 145-150 din/kg+PDV za farmsku robu. Oglašene cene išle su do 155 din/kg+PDV.