Osvrt na tržište za 01.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu po ceni od 43-44 din/kg+PDV. U ponudi smo imali sojinu sačmu u Vrbasu po ceni od 43 din/kg+PDV , u fabrici u Zrenjaninu gde se sojina sačma nudila po ceni od 43.5  din/kg+PDV. U Obrenovcu i dalje beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 44  din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu po ceni od 22,5-23 din/kgPDV. U ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,5  din/kgPDV, dok se suncokretova sačma u farbrici u Zrenjaninu i dalje nudi po ceni od 23  din/kgPDV.

STOKA 

Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 188-190 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 220-224 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV, a ovce za klanje se i dalje nude po ceni od 120 din/kg+PDV.

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, dok su ih prasad sa mini farmi maletene dostigla u ceni i nudila su se po ceni od 310 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 222-227 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 160-170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 153-160 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 150-153 din/kg+PDV.