Osvrt na tržište za 01.07.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za prasad sa farme 280-310 din7kg+PDV. Na terenu je velika operativnost robe u ponudi, slabo je interesovanje oko pregovora.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Veoma mirno danas po pitanju zbivanja sa suncokretovom sačmom, koja nema promena u intervalu ponude od 40-40.5din/kg+PDV, za Zrenjanin, Šid, Sombor. Dogovori danas za paritet Sombora odvijali su se za manje količine na 40din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas operativna ponuda sojine sačme dominira na domaćem tržištu, raspon ponude je od 77-78din/kg+PDV, paritet Bečej, Zrenjanin, Obrenovac , tražnja je aktivna bila za Bečej, te su pregovori vođeni na 77din/kg+PDV.