Osvrt na tržište za 01.08.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Obrenovcu po ceni od 41-41,9 din/kg+PDV, takođe, danas beležimo i ponude za domaću sojinu sačmu u Somboru po ceni od 41,2 din/kg+PDV. I sojina sačma u Velikom Gradištu takođe se nudila po ceni od 41,2 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, od suncokretovih sačmi beležimo ponude za domaću suncokretovu sačmu u Novoj Crnji kao po ceni od 24,2 din/kg+PDV. Ponuda za suncokretovu sačmu uvoznu bugarsku rinfuz ali i dalje bez cene u ponudi. Danas nije bilo prijavljenih realizacija.

STOKA

Dan za nama na tržištu stoke obeležila je ponuda tovnih svinja mini farma po ceni od 175 din/kg+PDV, u mačvanskom okrugu, te je došlo do izjednjačenja cena u ponudi za kategoriju tovnih svinja farmskih i mini farmskih, a na terenu saznajemo da su prerađivačke kuće i trgovale po ovoj ceni , rok plaćanja je do 14 dana. Jagnjad su danas nuđena po ceni od 250-260 din/kg+PDV, ovce su nuđene po ceni od 120 din/kg+PDV, krave za klanje po ceni od 130 din/kg+PDV.