Osvrt na tržište za 01.08.2019.-Voće i povrće

Prilikom poredjenja cena povrtarskih kultura paradajza , paprike i krastavca u prethodnoj 2018 i 2019 godini za mesec jul istakli bismo porast cene u ponudi za  paradajz od 25-30%, koja je u 2018 godini bila u intervalu ponuđenih cena od 46-60 din/kg+PDV, a 2019 godine cena u ponudi od 64-111,11 din/kg+PDV. Trend rasta cne paradajza se opravdava usled smanjene ukupne ponude, prisustva  ponude deklasirane  robe u izvoznom smislu, izostao je kvalitet i bio manji prinos , zbog  nepovoljnih vremenskih uslova za ovu kulturu. Paradajz sorte Volovsko srce se nudi po ceni od 135-140 din/kg+PDV. Krastavac sa cenom u ponudi je imao stabilan tok za 2018 i 2019 godinu, ujednačen , po ceni od 35-40 din/kg+PDV, dok je ponuda paprike , svih vrsta u 2019 godini po obimu ponude manja a takođe je i cena je viša u proseku za 15-20%. Paprika babura je u 2018 godini nuđena po ceni od 55-64 din/kg+PDV, dok je u 2019 nuđena po ceni od 50-85 din/kg+PDV, paprika roga bela i zelena,crvena  nuđena je protekle godine po ceni od 60-80 din/kg+PDV, a tok ovogodišnje ponude je u intervalu cena od 64-90 din/kg+PDV.