Osvrt na tržište za 01.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu Srbije  prisutnija  ponuda sojine sačme od tražnje za njom, stabilan trend u nuđenim cenama, oglašena operativna ponuda kreće se u rasponu od  75din/kg+PDV za sačmu 44% proteina i 73din/kg+PDV za 42% proteina sa dogovorima i ispod najniže ponuđene vrednosti, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  ponuđene stabilne vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, kupci su nudili ispod najniže ponuđene vrednosti za ovu komponnentu, nisu okončani dogovori.
 

STOKA

Dan za nama na domaćem tržištu Srbije prikazuje aktivnu je ponudu bikova Simental, koji su dogovoreni na nivo cene od 340din/kg+PDV,  na paritetu srednjeg Banata, aktivnija je i tražnja prasadi farmske , na severu Bačke dogovori za prasad farmsku bili su 340-350din/kg+PDV.