Osvrt na tržište za 01.09.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Za danas smo oglašavali ponudu tovnih svinja sa farmi po ceni od 150-153 din/kg+PDV, mini farma i otkup su se oglašavale po ceni od 135 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se oglašavala po ceni od 280-300 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi po ceni od 240 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa 205-220 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas bez promena kada je ponuda sojine sačme u pitanju.U ponudi smo beležili operativne količine sojine sačme u Bečeju i u Zrenjaninu, po oglašenim cenama od 46 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I danas u ponudi beležimo uvoznu suncokretovu sačmu Bimal po ceni od 31 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja i pregovora za ovu sačmu nismo imali, kupci i dalje čekaju ponude domaće suncokretove sačme i odlažu nabavke.