Osvrt na tržište za 01.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude domaće sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 57-58din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 56,5-57 din/kg+PDV, u Obrenovcu beležimo ponudu u rasponu cena od 57,5-58 din/kg+PDV, dok se u Bečeju sojina sačma oglašavala sa ponuđenom cenom od 58 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena od 28,9-29 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina suncokretove sačme beležimo u Šidu kao i u Somboru po oglašenoj ceni od 29 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu oglašavala po ponuđenoj ceni od 28,9-29 din/kg+PDV.

STOKA

Za danas smo imali oglašenu cenu za bikove holštajn po ceni od 180 din/kg+PDV. Prasad mini farma se oglašavala i pregovarala u rasponu cena 215-230 din/kg+PDV. Tovljenici sa farme 140 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi su se oglašavali na cenu od 129,63-137 din/kg+PDV.