Osvrt na tržište za 01.12.2022.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA 

Danas na domaćem tržištu jača ponuda  sojine sačme u odnosu za tražnju, cene u ponudi beleže trend pada, malo kupaca je na tržištu, . Ponuda se kreće kreće se od 76-77.5din/kg+PDV, u Obrenovcu,Velikom Gradištu Vrbasu, aktivna je i uvozna sačma Bimal u ponudi sa nižim nivoom cene ponude i dogovora, a konkretni preogovori ostvaruju i ispod najniže oglašene vrednosti.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu blaži trend pada u  ponuđenim  vrednostima suncokretove sačme kreće se od 35- 36.5din/kg+PDV  za sačmu 33% proteina, sačma 40% proteina nudi se na 52.5-53din/kg+pdv.  Operativni pariteti su  Šid, Veliko Gradište, Vrbas, aktivnija je ponuda od tražnje, trgovanja su se dešavala u manjem obimupo ceni od 34.5-35din/kg+PDV.