Osvrt na tržište za 02.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za prasad farmsku bile su do 245 din/kg+PDV, svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 130 din/kg+PDV, dok su svinje mini farma oglašene po ceni od 120 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma oglašavala se u rasponu oglašenih cena od 34,2-35 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 34,4-34,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji i Somboru oglašavala po ponuđenoj ceni od 34,5 din/kg+PDV. Za suncokretovu sačmu u Šidu smo beležili dogovor za 25t po ceni od 34,2 din/kg+PDV, dok su oglašene cene u Šidu išle do 34.5 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo veliku ponudu operativnih količina ali bez upita u nabavci. Sojina sačma u Bečeju, Šidu, Obrenovcu kao i u Velikom Gradištu se danas oglašavala po ponuđenoj ceni od 65 din/kg+PDV. Prijavljenih dogovora za danas nismo imali.