Osvrt na tržište za 02.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Cena sojine sačme i dalje ne beleži promene oglašenih cena u ponudi. I dalje je primetna veća ponuda sojine sačme u odnosu na potražnju. U zavisnosti od količine i mesta utovara sojina sačma danas se oglašavala sa ponuđenim cenama od 64-64,5 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina beležimo u Bečeju, Obrenovcu, Šidu i Zrenjaninu. Obzirom da je danas zabeležen trend porasta cene sojinog zrna, očekujemo da će u narednom periodu i cena sojine sačme da se menja spram toga.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma i danas beleži ponudu po oglašenim cenama od 34-34,5 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 34-34,3 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu beležimo oglašenu ponudu po ceni od 34,3 din/kg+PDV. U Novoj Crnji suncokretova sačma i dalje se oglašava sa ponuđenom cenom od 34 din/kg+PDV, dok se u Šidu i dalje beleži ponuda po oglašenoj ceni od 34,5 din/kg+PDV. Saradnici i dalje imaju problem oko plasmana ove komponente, i dalje nemamo zainteresovanih kupaca po ovim ponuđenim cenama.

STOKA

Oglašena cena za bikove holštajn 217-218 din/kg+PDV, oglašena cena za bikove simentalce 228,6-240 din7kg+PDV. Kad su u pitanju prasad za dalji tov, na terenu vlada veliko interesovanje. Ponuđači pokušavaju sa jačim cenama u ponudi. Oglašene cene su 250 din/kg+PDV i prasad mini farma 220-222,22 din/kg+PDV.