Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu danas se nudila bez izražene cene. Kako saznajemo na terenu mogla se naći ponuda manjih količina operativne robe u Zrenjaninu i u Šidu po ceni od 42,5-42,7 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponude za suncokretovu sačmu i danas ujednačene. Od ponuda, danas beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji i u Vrbasu po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 24,5-25 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se mogu naći ponude za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 24,2 din/kg+PDV i sačma u Somboru po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Takođe, danas sa terena imamo i prijavljenu realizaciju za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 24 din/kg+PDV.

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po 230 din/kg+PDV. Jagnjad su se nodila po ceni od 285 din/kg+PDV, a krmače za klanje po ceni od 105 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su postizala cenu i do 240 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama 125-135 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.