Osvrt na tržište za 02.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu po ceni od 44 din/kg+PDV. Ponude sojine sačme beležimo u Obrenovcu, kao i u Bečeju i u Šidu. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas bez promena kada je u pitanju ponuda suncokretove sačme. U ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,5 din/kg+PDV.

STOKA

Tovne svinje sa farmi su trgovane po ceni od 160 din/kg+PDV., a tovne svinje sa mini farmi su se nudile po ceni od 150 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali i prasad sa mini farmi po ceni od 300 din/kg+PDV, kao i jagnjad po ceni od 280 din/kg+PDV.