Osvrt na tržište za 02.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA:

Danas na tržištu stoke u ponudi tovne svinje farmske i mini farma po ceni od 150din/kg+PDV, dok su se svinje iz kategorije otkupa nudile u rasponu cena od 145-150din/kg+PDV. Usled smanjene tražnje, cena tovljenika i prasadi ima tendenciju pada. Mesara iz Srema plaća 140-145din/kg+PDV za tovne svinje mini farma i farma, dok se u Severnom i Južnom Banatu svinje iz otkupa plaćaju 150din/kg sa PDV-om. U Zlatiborskom okrugu, ovce za klanje se prodaju po ceni od 150-160din/kg sa uračunatim PDV-om, a krave za klanje po 165-188din/kg sa PDV-om.

SOJINA SAČMA:

Danas smo imali ponude sojine sačme domaće rinfuz Sombor po ceni od 44.5-44.8din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas je rađena sojina sačma Sombor po ceni od 44.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA: 

Suncokretova sačma Sombor danas se nudila po ceni od 24.6din/kg+PDV. Od ponuda danas smo imali i suncokretovu sačmu Dijamant sa lagerom u Zrenjaninu po ceni od 24.7din/kg+PDV i ponudu za suncokretovu sačmu Dijamant sa lagerom u Novom Sadu po ceni od 23.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.