Osvrt na tržište za 02.07.2018. žitarice i uljarice

KUKURUZ:

Odlična ponuda kukuruza za početak nedelje ali se nastavlja slabo trgovanje. Izostanak potražnje od strane izvozničkih firmi utiče na obim trgovanja. Cene kukuruza u ponudi bez promena u odnosu na predhodnu nedelju i kreću se od 17.1-17.5din/kg+PDV, uz prijavljeno trgovanje 17.1-17.3din/kg+PDV, za prirodno suv kukuruz.

PŠENICA:

Nastavljena je žetva pšenice i procena kvaliteta posle kiša. Tržišne cene u ponudi na nivou prošlonedeljnih i kreću se od 16-16.5din/kg+PDV, za pšenicu od 13% proteina ponuđena je cena od 17din/kg+PDV, a za pšenicu sa 12% prot. 16.4din/kg+PDV. Prijavljenog trgovanja nema ali se svakako na terenu pregovara

ULJANA REPICA:

Danas su na domaćem tržištu bili izraženiji upiti i tražnja za uljanom repicom, a operativne količine u ponudi su se kretale u nivou od 308-312e/t+PDV, u usmenim kontaktima na terenu, te je primetan  trend rasta cene u ponudi u odnosu na prošlu nedelju. Prema informacijama sa terena i kupci su izrazili spremnost da uljanu repicu plate po ceni od 307-310e/t+PDV, te ostaje da ispratimo dalje tokove realizacija, usled nestabilne cene uljane repice.

SOJA ZRNO: 

Početak nedelje, obeležile su ponude soje zrna po ceni od 39.8dinkg+PDV. Iako je prvi radni dan u nedelje, kupci i dalje suzdržani po pitanju nabavke ove robe. Tome svedoči činjenica da na današnji dan nisu beležena trgovanja. 

JEČAM: 

Današnja ponuđena cena je na nivou prošlonedeljnih, na 16din/kg+PDV. Interno, u razgovoru sa saradnicima smo došli do informacija da se na terenu trgovalo po ceni od 15.5din/kg+PDV. Na osnovu toga se može zaključiti da je prisutan pad cene ječma. Da li će se cene zadržati na tom nivou, ili će biti nekih promena, ostaje nam da ispratimo, s obrzirom da je prvi radni dan u nedelji.