Osvrt na tržište za 02.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas  dominira ponuda sojine sačme, ponuđene vrednosti imaju trend rasta,  operativna ponuda kreće se u rasponu od 65din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 66-68din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije stabilan trend ponuđene vrednosti suncokretove sačme, aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.
 

STOKA

Danas na domaćem trćžištu Srbije mirno u zbivanjima sa ponudom stoke, u zapadnoj Bačkoj prasad farma mini farma nuđena su na 350din/kg+pdv,tovne svinje farmske nude se na 270din/kg+PDV,  dok su se svinje mini farma nudile na 265din/kg+PDV, a svinje iz otkupa na 260d/kg+pdv, smanjena je ponuda na terenu, uvoz svinjskih polutki aktivan iz Mađarske saznajemo od saradnika.