Osvrt na tržište za 02.08.2022.-žitarice i uljarice

KUKURUZ

Merkantilni kukuruz je danas na tržištu ponuđen u rasponu cena 34,5-35 din/kg+PDV, što je bez promena u odnosu na prethodni dan. Kukuruz je ponuđen na različitim paritetima a, kako saznajemo u razgovoru sa našim saradnicima, pregovara se po cenama od 34,5-34,7 din/kg+PDV, mada ima i kupaca koji ne prate ovaj nivo cena. Tržište je svakako danas mirnije u odnosu na prethodne dane.

PŠENICA

Na tržištu pšenice takođe bez promena. U zavisnosti od pariteta i kvaliteta pšenice, na tržištu se mogla naći ponuda ove merkantile po cenama od 36-37,5 din/kg+PDV. Što se tiče kupaca, aktivni su na tržištu,traže se sve kategorije pšenice.

SOJA ZRNO

Merkantilna soja već nekoliko dana beleži trend rasta cene, pa su ponuđači danas oglašavali prodaju po ceni od 79-80 din/kg+PDV. Zainteresovanih kupaca za ovom uljaricom ima, a, cena po kojoj su spremni da plate se kreće od 77 din/kg+pdv, uz obračun.