Osvrt na tržište za 02.09.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
U toku ovog dana oglašavali smo ponudu bikova holštajn na 170-180 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su se oglašavali na cenu od 196-205 din/kg+PDV. Ovce su se oglašavale na cenu od 139 din/kg+PDV. Svinje sa farme su se nudile po ceni od 150-153 din/kg+PDV, svinje sa mini farme po ceni od 138,89 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni od 130 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas bez promena kada je ponuda sojine sačme u pitanju.U ponudi smo beležili operativne količine sojine sačme u Bečeju i u Zrenjaninu, po oglašenim cenama od 46 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo prve ponude domaće suncokretove sačme iz nove prerade. Prve ponude operativnih količina nalaze se u Somboru i nude se po oglašenim cenama od 24 din/kg+PDV. Takođe, danas u ponudi beležimo i uvoznu suncokretovu sačmu Bimal sa korekcijom cene, danas se ova sačma oglašavala u ponudi po ceni od 24,8 din/kg+PDV.