Osvrt na tržište za 02.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za za domaču sačmu iz Bečeja po ceni od 42din/kg+PDV i  za sojinu sačmu uvoznu indijsku rinfuz po ceni od 42.2din/kg+PDV. Danas smo beležili i realizaciju za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej, 60t, po ceni od 42.1din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Vrbasu po ceni od 22.8din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu iz Sombora po ceni od 22.8-23.1din/kg+PDV. Tokom današnjeg dana nismo beležili realizacije.

STOKA

Dan za nama obeležile su ponude bikova Holštajn, koji su se nudili po ceni od 245-250din/kg+PDV, a bikovi Simental ponuda se kretala na tereniuu od 260-280din/kg+PDV, pri čemu je vidljiva tendencija rasta cena u ponudi a kako saznajemo na terenu mesare u mačvanskom okrugu su plaćele za bikove Holštajn cenu od 270din/kg sa PDV-om.Prasad farmska su se danas nudila po ceni od 265din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su u severnobačkom okrugu po ceni od 140din/kg+PDV.