Osvrt na tržište za 02.10.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Što se tiče kukuruza mahom je ponuda bila za kukuruz prirodno suv do 14% vlage, i to raspon cena u ponudi je 14-14.2din/kg+PDV. Ovim kukuruzom danas trgovano je po ceni od 14din/kg+PDV na paritetu Južnog Banata. I dalje je ponuda izraženija od tražnje.

PŠENICA

Danas se pšenica nudila u rasponu cena 18-18.7din/kg+PDV. Kupci poprilično suzdržani.

SOJA ZRNO
 
Danas u ponudi soja i ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg roda. Soja rod 2017 se nudila po ceni od 37din/kg+PDV,  a soja rod 2018 po cenama u rasponu 36-36.5din/kg+PDV. Slabo interesovanje za sojom danas od strane kupaca, pa samim tim nismo ni beležili trgovanja.