Osvrt na tržište za 02.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 57-58 din/kg+PDV. U Somboru danas beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 57 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponudu po oglašenima cenama od 57,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponudu sojine sačme po oglašenoj ceni od 58 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponudu suncokretove sačme po oglašenoj ceni od 28,7-29 din/kg+PDV. Ponudu suncokretove sačme u Šidu kao i u Somboru i dalje beležimo po ponuđenim cenama od 29 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu danas oglašavala po ponuđenoj ceni od 28,7 din/kg+PDV.

STOKA

Bikovi holštajn su se oglašavali po ceni od 175 din/kg+PDV, bikovi simentalci 185-207 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se oglašavala na cenu od 230-250 din/kg+PDV, prasad mini farma su se oglašavala na cenu od 230 din/kg+PDV, prasad iz otkupa su se oglašavala po ceni od 180 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 135 din/kg+PDV.