Osvrt na tržište za 03.02.2020. - subvencije i regulative

- Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova donosi ODLUKU O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

- Poštanska štedionica raspisala je konkurs za GOTOVINSKE KREDITE ZA POLJOPRIVREDNIKE.