Osvrt na tržište za 03.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Kad su u pitnju tovne svinje za farme oglašavale su se po ceni od 128 din/kg+PDV, svinje sa mini farme 120-125 din/kg+PDV, tovne sivnje iz otkupa po ceni od 111-120 din/kg+PDV. Po povratnoj informaciji od naših saradnika, jače su cene u ponudi, nego što je prolazilo u pregovorima.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Za danas ne beležimo bitnije promene oko oglašenih cena u ponudi. Uglavnom suncokretovu sačmu u Novoj Crnji imali smo sa oglašenom cenom od 34,5 din/kg+PDV, dok su za ostale sačme u Zrenjaninu, Somboru, Šidu, imali bez naznačene cene.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma u Obrenovcu se oglašavala na cenu od 65 din/kg+PDV. Ostale oglašene sojine sačme bile su bez naznačene cene. I dalje je slabo interesovanje oko nabavke.