Osvrt na tržište za 03.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Kod ove komponente i dalje bez većih promena. Raspon oglašenih cena za danas je od 63-64,5 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina u toku dana smo zabeležili u Bečeju, Šidu, Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Somboru i u Obrenovcu ( sačma sa 42% i 44% proteina).

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuda suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena od 34-34,5 din/kg+PDV. Interesovanja za nabavkom i dalje na niskom nivou. Operativne količine ove komponente u Šidu, Zrenjaninu i Novoj Crnji. 

STOKA

Prasad iz otkupa su se oglašavala na cenu od 195-200din/kg+PDV. Tovne svinje iz otkupa su se oglašavale na cenu od 130 din/kg+PDV. Trend je rasta cena i povećane tražnje za svim kategorijama svinja.