Osvrt na tržište za 03.03.2021.-subvencije i regulative

1. U GARANCIJSKOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE u toku je Konkurs za odobrenje Kredita / garancija za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi.

2. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao četiri Konkursa:

  •  Za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021.godini na teritoriji AP Vojvodini.
  •  Za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
  • Za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021.godini a koje realizuju udruženja.
  • Za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini.