Osvrt na tržište za 03.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas vidljiv trend rasta za oglašenu operativnu ponudu sojine sačme,ponuda se  kreće u rasponu od 75din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 77-80din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima za manje količine i ispod najniže ponuđene vrednosti, na svim nuđenim  paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije trend pada ponuđene vrednosti suncokretove sačme, aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 31.5-32.5din/kg+PDV, moguće korekcije na dole u konkretnom pregovoru, usled slabih upita i tražnji. Operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.
 

STOKA

Dan za nama na domaćem tržištu Srbije miran  sa operativnim ponudama stoke, aktivna je ponuda tovnih svinja farma i mini farma ,u nivou od 260-270din/kg+PDV,  sve češći su upiti za prasad farma i mini farma-koja se nude i do 370din/kg+PDV-(ZBOG OSKUDNE PONUDE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, cena ponude u porastu), a farmeri su danas pokušali sa ponudom farmskih svinja u nivou viših cena, preko  270din/kg+pdv, sa ukazom da raste cena kukuruza, pšenice soje .