Osvrt na tržište za 03.10.2022.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Dan za nama na domaćem tržištu miran  u zbivanjima sa sojinom sačmom,  operativna ponuda je sve  manjeg obima, oglašena ponuda ujednačena na 81din/kg+PDV, na paritetima-Veliko Gradište,  Zrenjanin,  Obrenovac, upiti su aktivni  za manje količine u Zrenjaninu, Velikom Gradištu i kupci postižu malo niži nivo cena od ponuđenog.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu  ponuda suncokretove sačme 33% proteina je manja ali je prisutnija u odnosu na tražnju, ponuđene vrednosti  se kreću  u intervalu od 33.5-35din/kg+PDV  ,operativni pariteti su  Šid, Sombor,  Zrenjanin,Veliko Gradište, saznajemo od prodavaca da su spremni na korekcije cena  na dole, jer je tražnja veoma slaba.