Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće

Današnja ponuda voća i povrća je bila prilično slaba. Sa druge strane, ima tražnje za voćem, prvenstveno, kako smrznutim, tako i svežim. Ponuđači su ili prodali svoje proizvode u sezoni berbe ili čekaju početak izvoza i više cene. Teško je i postići dogovor oko cene, tako da nema trgovanja.

Kada je povrće u pitanju, slaba ponuda je rezultat slabog odaziva klijenata na današnji dan, tako da se nadamo da će ponuda narednih dana biti bogatija.