Osvrt na tržište za 03.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za prasad mini farma 230 din/kg+PDV, prasad farma 250 din/kg+PDV. Ovce su se oglašavale na cenu od 120 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

I danas bez promena kada su cene sojine sačme u pitanju, tako da i dalje beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 57-58 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 57 din/kg+PDV. U Zrenjaninu sojina sačma oglašavala se po ponuđenoj ceni od 57.5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Obrenovcu oglašavala po ceni od 58 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo porast cene suncokretove sačme u ponudi, ponuđači su oglašavali ponudu suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena od 29-29,5din/kg+PDV. Ponude operativnih količina suncokretove sačme beležimo u Šidu po oglašenoj ceni od 29 din/kg+PDV, u Somboru beležimo ponudu suncokretove sačme sa 33% proteina po oglašenoj ceni od 29,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma sa 36%proteina u somboru oglašavala u ponudi sa cenom od 32,5 din/kg+PDV.