Osvrt na tržište za 04.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Šidu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru danas s e nudila po ceni od 43,3 din/kg+PDV, dok se sačma u Obrenovcu i dalje nudi po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Veči deo dana cena kod ponuđača nije bila izdefinisana, ponuda sojine ačme manja je jer kako ponuđači kažu, čekaju da se izdefiniše cena i tržište pa će početi da nude.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru nudila se po ceni od 22,4 din/kg+PDV. I danas beležimo ponudu za suncokretovu sačmu u Šidu sa 40% proteina po ceni od 32,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo kao ni konkretnih upita od strane kupaca.

STOKA

U ponudi smo imali farmske svinje,  po ceni od 135 din/kg+PDV. Proizvođači su nam prijavljivali da si dostizali tu cenu i u trgovanju. Svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 125 din/kg+PDV. Kako je prvi radni dan u nedelji, očekujemo da će se cene iskristalisati sredinom nedelje.