Osvrt na tržište za 04.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Usled svakodnevnog porasta cene sojinog zrna i cena sojine sačme se menjala u ponekim fabrikama. Danas beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 64,3-65 din/kg+PDV. Ponuda sojine sačme u Somboru oglašavala se sa ponuđenim cenama od 64,3-64,5 din/kg+PDV. U U Bečeju, Šidu, Velikom Gradištu kao i u Zrenjaninu i dalje beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 64,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu se sojina sačma oglašavala po ponuđenim cenama od 64,5-65 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Interesovanje za ovom komponentom i dalje je izrazito malo, kupci uglavnom komentarišu da su se snabdeli i da naredne nabavke očekuju tek za mesec dan, neki nabavke tek za par mesei kada im ističu ugovori za dogovorene količine. Ponuđena cena i dalje je u rasponu od 34-34,5 din/kg+PDV. U Novoj Crnji beležimo ponude suncokretove sačme po ponušenim cenama od 34 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma oglašavala se u rasponu oglašenih cena od 34-34,5 din/kg+PDV, dok se u Šidu suncokretova sačma oglašavala sa ponuđenom cenom od 34,5 din/kg+PDV.

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje sa farme 150-155 din/kg+PDV. Oglašivači pokušavaju sa jačim cenama u ponudi. Tražnja za prasadima za dalji tov je aktuelna i dalje. Koliko čujemo cene na koje se pregovara 230-250 din/kg+PDV za farmsku robu.