Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43,4 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu kao i sojina sačma u Somboru nudile su se danas po ceni od 43 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretove sačme u Novoj Crnji i u Šidu nudile su se danas po ceni od 25 din/kg+PDV, dok se sačma u Somboru danas nudila po ceni od 24,5-24,8 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo. Kupci se odlučuju da nabavku odlažu za sledeću nedelju kada se nadaju nižim cenama i većom ponudom operativne sačme. Uglavnom nalaze način da zaobiđu nabavku ukoliko je to moguće.

STOKA

Jagnjad su u današnjoj ponudi imala korigovanu cenu, pa su se nudila po 270 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i prasad sa mini farmi, po ceni od 250 din/kg+PDV i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 122,72-125 din/kg+PDV.