Osvrt na tržište za 04.05.2020. - subvencije i regulative

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI, POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA KOMASACIJE

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA  ZA 2020. GODINU