Osvrt na tržište za 04.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Bikovi holštajn su se oglašvali na cenu od 340 din/kg+PDV, a bikovi simentalci na cenu od 360 din/kg+PDV. Slabo interesovanje od strane kupaca i pokušaj obaranja cena u pregovorima.
 

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije dominantnija je ponuda nad tražnjom sojine sačme , kreće se u rasponu od 61.5din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 63-64din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa mogućnošću korekcije i na niže, zbog malih upita, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  ponuda suncokretove sačme u  oglašenim  cenama ponude   kreće se od 33din/kg+PDV  do -34din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.