Osvrt na tržište za 04.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas  dominira ponuda sojine sačme, oglašena operativna ponuda kreće se u rasponu od 75din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 77-80din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponuđene vrednosti suncokretove sačme,  ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, upiti su učestaliji za sačmu u Šidu i Zrenjaninu.
 

STOKA

Na domaćem tržištu danas sa stokom najviše upita šta će se dešavati sa cenom tovnih svinja farma, mini farma , otkup  aktivna je tražnja prasadi i ovce za klanje su se dogovarale u srednjoj i severnoj Bačkoj u rasponu od 135-150din/kg+pdv, saznajemo od saradnika.