Osvrt na tržište za 04.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za domaću sojinu sačmu Bečej po ceni od 42din/kg+PDV. Uvozna sačma indijska rinfuz danas se nudila po ceni od 42.2-42.5din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za sojinu sačmu uvoznu rinfuz po ceni od 42.3din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.8din/kg+PDV, sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 22.6din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 22.7din/kg+PDV. Danas nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu.

STOKA

Danas na terenu aktivna ponuda prasadi farmske po ceni od 265din/kg+PDV, prasad mini farma nudila su se po ceni od 218.2-225din/kg+PDV, a ponuda tovnih svinja farmskih danas bila je na 148din/kg+PDV. Tražnja koja je u sremskom okrugu izraženija, javlja se za bikovima Simental.