Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Na tržištu kukuruza i danas nije bilo velikih promena. Od strane naših saradnika je prijavljeno trgovanje prirodno suvog kukuruza po ceni od 14.6din/kg+PDV. Cene merkantilnog kukuruza u ponudi su od 14.6-15din/kg+pdv.

PŠENICA

Danas je prijavljeno trgovanje manje količine merkantilne pšenice, SRPS kvaliteta, po ceni od 20.7din/kg+PDV. I dalje je prisutna tražnja za pšenicom boljeg kvaliteta, a cena u ponudi za ovakvu pšenicu je do 22din/kg+PDV.

SOJA ZRNO

Današnji dan obeležile su ponude soje zrna po cenama u rasponu 37.3-37.5din/kg+PDV. Ponude su na nivou jučerašnjih, a tako i prošlonedeljnih. Danas, kupci su bili spremni da plate cenu od 37.3din/kg+PDV.

JEČAM

Ponuđena cena ječma je na današnji dan na nivou od 20din/kg+PDV. Danas, ponuđači i kupci, nisu sklopili dogovor po pitanju trgovanja i naravno cene koja odgovara i jednoj i drugoj strani.