Osvrt na tržište za 05.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas ne beležimo promene kada su u pitanju ponude sojine sačme. Sojina sačma u fabrici u Zrenjaninu i dalje u ponudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu i danas se nudila po ceni od 43,7-44 din/kg+PDV. Takođe i sojina sačma u Bečeju danas se nudila po ceni od 43,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,3 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu danas se nudila po ceni od 22 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Somboru nudila po ceni od 22,2 din/kg+PDV.

STOKA 

Prasad sa farmi su se u jeku nestašice nudila po 360-400 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 245 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju da će se ovo ulaganje u prasad isplatiti kada tovljenici budu bili spremni za klanje za neka tri meseca. 

Tovljenici su se danas nudili po sledećim cenama - sa farme 170 din/kg+PDV, sa mini farmi 165 din/kg+PDV, a i otkupa po ceni od 160 din/kg+PDV.

Ovce za klanje su se nudile po ceni od 139 din/kg+PDV, bikovi Simentalci po cenama od 200-220 din/kg+PDV, a Holštajn po ceni od 190 din/kg+PDV.