Osvrt na tržište za 05.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavla na nivo cena od 270 din/kg+PDV, svinje sa mini farme na cenu od 260 din/kgPDV, svinje iz otkupa po ceni od 250 din/kg+PDV. Pokušaj ponudjača da podignu nivo cena u oglasima, ne bi li cene u pregovorima bile na višem nivou cena i u pregovorima.

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas ponuda nad tražnjom  sojine sačme dominira, kreće se u rasponu od 61din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 63-63.5din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene cene( zbog malih upita, tražnji) na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  ponuda suncokretove sačme u  oglašenim  cenama ponude   kreće se od 33din/kg+PDV  do -33.5din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.