Osvrt na tržište za 05.08.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

I ovu nedelju počinjemo sa malim interesovanjem za kukuruzom. Kupci su uglavnom neodlučni oko cene koju bi mogli da plate i trenutno kako se čini kupuju manje količine kukuruza. Ponuđači kažu da danas nisu imali povratnih kontakata za svoje ponude a kada su oni pozivali uglavnom su ili dobijali niske cene ili su naletali na neodlučnost kupaca. Danas se kukuruz prirodno suv nudio po ceni od 15,7-16 din/kg+PDV, dok se veštački suv kukuruz nudio po ceni od 15,5 din/kg+PDV. Danas beležimo i realizacije za kukuruz prirodno suv po cebi od 15,7 din/kg+PDV i za veštački suv po ceni od 15,5 din/kg+PDV.

PŠENICA

I za danas se nastavlja slabo trgovanje za pšenicom rod 2019. Uzrok je svakako slabo interesovanje od strane kupaca. Ponude su bile u zavisnosti od kvaliteta pšenice u širokom rasponu cena 17-19 din/kg+PDV.

JEČAM

Ječam se za danas nudio na cenu od 16 din/kg+PDV. Opšti utisak dana, da ima zainteresovanih ponuđača koji bi oglašavali i nudili robu, ali kupci su ti koji su pasivniji. Svakako ćemo ispratiti u kom pravcu će i dalje ići cena u toku nedelje.

SOJA ZRNO

Što se tiče soje, nedelju smo otvorili sa cenom od 36 din/kg+PDV u ponudi. Bilo je poziva usmerenih od ponuđača šta da rade sa sojom rod 2018? Kakve su tendencije u ceni, trgovanju, da li ima izgleda za skorijim izvozom ove robe? To samo potvrđuje da su ponuđači u dilemi šta da rade sa sojom. Bilo je za danas ponuda od strane  poljoprivrednog proizvođača za terminsko ugovoranje za sojom zrnom rod 2019 za nekih 150t. Za sada bez konkretnijih pregovora.