Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu domaću rinfuz Šid po ceni od 41.6din/kg+PDV. Interesovanje za domaćom sojinom sačmom trenutno je veće u odnosu na ponudu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu Vrbas po ceni od 22.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo. Kupci odlažu nabavku očekivajući nižu cenu suncokretove sačme u ovom periodu.
 

STOKA

Danas izdvajamo ponudu prasadi na domaćem tržištu, farMski prasići su se nudili po ceni od 270din/kg+PDV, dok su se prasad mini-farma nudili po ceni od 220-240din/kg+PDV, u sremskom okrugu. Na terenu je zabeleženo informativno da su otkupljivači i klanice plaćali tovne svinje farmske i mini farmske po ceni od 135-140din/kg sa PDV-om.