Osvrt na tržište za 05.10.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 48 din/kg+PDV. Ponude prvih operativnih količina iz nove prerade u ponudi danas beležimo i u Obrenovcu. U Vrbasu takođe beležimo ponudu sojine sačme po oglašenoj ceni od 48 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude ponude suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena od 27-27,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu i u Zrenjaninu danas se u ponudi oglašavala sa cenom od 27 din/kg+PDV, dok se u u Novoj Crnji suncokretova sačma oglašavala u rasponu cena od 27-27,5 din/kg+PDV. U Vrbasu sunockretova sačma oglašavala se sa ponudom u rasponu cena od 27-27,5 din/kg+PDV.

STOKA

Oglašene cene u ponudi za tovne svinje sa farme bile su na nivou 139-140 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi su bile 138 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se oglašavala po ceni od 250 din/kg+PDV, mini farma 222,22 din/kg+PDV. Ovce za klanje 120 din/kg+PDV, jagnjad 250 din7kg+PDV.