Osvrt na tržište za 05.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo porast cene suncokretove sačme kada je ponuda sačme u Vrbasu i u Novoj Crnji u pitanju, tako da danas beležimo ponudu u Vrbasu po ceni od 20,9-21 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji nudila po ceni od 20,8-21 din/kg+PDV. Takođe, u ponudi beležimo i ponudu suncokretove sačme u Somboru, po ceni od 20,6 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma nudila se po ceni od 19,9 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, danas se trgovalo suncokretovom sačmom u Zrenjaninu po ceni od 19,8 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo operativne količine sojine sačme u uljarama u Šidu i Somboru, bez izražene cene. Kako na terenu saznajemo, cena soje sačme se nije menjala, tako da sojinu sačmu  i dalje možemo pronaći po cenama od 43,5-44,2 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja nismo imali. 

STOKA 

Tovne svinje sa mini farmi su se danas nudile po ceni od 160-165 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po ceni od 150 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 210 din/kg+PDV, a prasad sa farmi po ceni od 300 din/kg+PDV.

Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 220-230 din/kg+PDV, a Holštajn po cenama od 185-195 din/kg+PDV.