Osvrt na tržište za 06.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas mala ponuda sojine sačme. Danas beležimo ponudu sojine sačme u Šidu po ceni od 43,3 din/kg+PDV i ponudu sojine sačme u Obrenovcu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se sojina sačma nudi po 43 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas beležimo ponudu za sačmu u dijamantu po ceni od 22,2 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo, samo raspitivanja vezano za cenu i pregovori.

STOKA 

Obzirom da je sredina nedelje, cene stoke su se iskristalisale, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 219, 26 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po cenema od 246,67-252,15 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i krmače za klanje, po ceni od 110 din/kg+PDV. 

Farmska prasad su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, prasad iz otkupa u opsegu cena od 209-220 din/kg+PDV, sok su se prasad sa mini farme nudila po ceni od 220 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 135 din/kg+PDV,  tovljenici sa mini farmi po cenama od 120-140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 125-130 din/kg+PDV. Tražnja za mesom je i dalje smanjena, te ovo uzrokuje stagnaciju cena.