Osvrt na tržište za 06.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Za danas smo imali oglašene cene za krave za klanje po 150 din/kg+PDV, krave za klanje II klase po ceni od 120 din/kg+PDV. Kao i za tovnu junad i za krave za klanje nema većeg interesovanja. Usleg otežanog plasmana mesa i smanjene potrošnje, smanjeni su i upiti za ovu kategoriju stoke.

SOJINA SAČMA

Danas nivo cena u ponudi sojine sačme kreće se od 65.5din/kg+PDV za Sombor do 70din/kg+PDV i za Obrenovac. Došlo je do očekivane korekcije cena kod nekih prerađivača iz razloga skoka cene prometovanja osnovne sirovine-soje, koja danas ide i preko 70din/kg+PDV, a očekujemo i dalje korekcije cene ostalih kuća u ponudi ove komponente. Dogovori danas su se završavali na nivou od 65.5-66.5din/kg+PDV, u sferi starih cena ponude.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu, ponuda suncokretove sačme je u rasponu cena od 34.8-35din/kg+PDV, Nova Crnja i Zrenjanin a saznajemo od saradnika da su  kupci dogovore ostvarivali u nivou cena od 34.5-34.7din/kg+PDV, jer su mali zahtevi i tražnje omogućili da se trguje po nižim cenama od ponuđenih.